25 september 2019

13:30 - 14:00

Ontvangst

14:00 - 14:05

Opening en inleiding door dagvoorzitter Willem Vreeswijk, hoofdredacteur VVP

14:05 - 14:45

Actuele ontwikkelingen en wat zij betekenen voor uw Adviespraktijk

Janthony Wielink (Enkwest)

Welke actuele ontwikkelingen bij inkomen zijn er? Janthony Wielink zet ze op een rij en vertaalt ze naar de adviespraktijk. Wielink geldt als een van dé kenners van de markt. De afgelopen keren oogstte zijn bijdrage als keynote veel waardering.

Wielink, deskundige op het gebied van private inkomensverzekeringen en van de sociale wet- en regelgeving, richtte in 2004 Enkwest Opleiding & Advies op. Zijn bureau heeft zich ontwikkeld tot een bekende samenwerkingspartner rond de kennisdistributie op het gebied van de AOV, de WIA en alle aanverwante vakgebieden.

14:45 - 15:15

AOV verplicht: kapstok voor de adviseur!

Marco Kok (Kok Advies)

Als het pensioenakkoord onveranderd ingevoerd wordt, krijgen zzp’ers te maken met een verplichte aov. Alleen als ze zelf voldoende middelen hebben voor een inkomen bij ziekte, geldt de verplichting niet. Veel ondernemers hebben vragen over de gevolgen voor hun eigen situatie. Een deel van de zpp’ers  is zelfs ‘woedend’. 

Of de verplichte AOV er nu komt of niet, de aandacht bij ondernemers voor het onderwerp en de persoonlijke gevolgen is hoog! Een uitstekend moment voor adviseurs om het gesprek aan te gaan en vragen van ondernemers over dit onderwerp te beantwoorden. Maar hoe doe je dat? En welk dienstverlenings- en verdienmodel past daarbij? Marco Kok laat zien hoe je inzicht en oplossingsrichtingen centraal kunt stellen en daarmee klanten beter van dienst kunt zijn en waarschijnlijk uiteindelijk ook meer
verzekeringen zult sluiten.

Marco Kok is FFP-er en pensioenadviseur en heeft samen met zijn vrouw Léoni Kok het financieel advieskantoor KOK Advies in Amstelveen. Uit zijn advieskantoor is in 2016 de financieel adviessoftware FinRust ontstaan. Met FinRust helpt hij adviseurs snel én effectief  financieel- en pensioeninzicht te bieden aan particulieren, zzp'ers;  dga's en werknemers. Het devies van Marco Kok: ‘zet advies centraal!’.

15:15 - 16:15

Inspirerende Kennissessies - ronde 1 met de sessies 

16:15 - 16:30

Korte Break voor een verfrissend drankje

16:30 - 17:30

Inspirerende Kennissessies - ronde 2 met de sessies 

17:30 - 18:00

Paneldiscussie met: Janthony Wielink, Marco Kok, experts en kennispartners

18:00 - 19:00

afsluiting van de dag met netwerkborrel

registratiepagina evenementen
 registratiepagina evenementen